Acıkma / Hunger / 2011
Dünyada milyonlarca insan, az veya çok eksik beslenmektedir. Afrika’da ise yürütülen politikalar ve savaşlar açlığın başlıca sebepleri arasındadır. Önümüzdeki yıllarda açlık tehlikesi dünya çapında ciddi bir kriz haline dönüşebilecek ve enerjiden daha önemli bir konu haline gelecektir. Açlık sebebiyle göçler giderek büyümekte ve hızlanmaktadır. Yiyecek bulabilmek için yüzlerce kilometre yol yürüyenler, yollarda başta çocukları olmak üzere büyük kayıplar vermektedirler. Milyonlarca insanın bu göçler sırasında açlık ve yetersiz beslenmeden ölümü önlenebilir ve bu talep son derece insancadır. 

Çevre kirliliği ve ekilebilir arazinin, konut, sanayi gibi sebeplerle kullanılması ve ormanların yokolması ile dünya besin kaynakları hızla azalmaktadır. Gerekli tedbirlerin alınması ve gelişmiş ülkelerin dikkatinin bu konuya çekilmesi için Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi olarak “ACIKMA” diyoruz. Acıkma demek bir insan için ne kadar anlamsız bir emirse, bu konu da ironisini kendi içinde barındırmaktadır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder