Taşı-n-ma / Mov-ing / 2017


TAŞI-N-MA 
(Kollektif sergi projesi)
  
PORTATİF SANAT
Portatif:
Anlam 1: Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir duruma getirilebilen, seyyar.
Anlam 2: Sökülüp başka yerde kurulma imkânı bulunan.
Leonardo, ünlü Mona Lisa tablosunu 10 yıldan fazla süre yanında taşımış ve ölene kadar da üzerinde çalışmıştı. Bunu kolay taşınabilen kategorisinde değerlendirip, portatif sanatın ilk örneği sayabiliriz.
Göçebe sanatçıları da sürekli yeni yerlere doğru hareket ettikleri için işlerinin portatif olması gerekmektedir. Kimi katlanabilen, kimi sökülüp takılabilen, kimi de seyyar işler yapmakta; hatta malzemesini yanında götürüp ya da gittiği yerden temin edip, mekana göre işini oluşturmaktadır. İnisiyatif sanatçıları göçebe ruhuyla hareket etmekte, zamana ve mekana göre esnek davranmaktadırlar.
Böylelikle “Portatif Sanat” tanımı ortaya çıkmakta ve sanatçılara yeni bir yol açmaktadır. Zorunlulukların doğurduğu bu yapı yeni düşüncelerle desteklenirken, değişik sorunları da beraberinde getirmektedir.
Sorun kümelerini birlikte fikir üreterek aşan grup, yeni ve denenmemiş çözümlere ulaşmaktadır. Bu da farklı açılımları beraberinde getirmekte, yeni ve farklı malzemelerin değişik formatlarda kullanılmasına yol açmaktadır.

İstanbul Bienali Komşu Etkinlik
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü işbirliği ile
18 Eylül - 20 Ekim
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Giriş Katı


MOV-ING
(Collective exhibition project)

Portable Art
Portable
Definition 1: Something that can be picked up and carried from one location to another.
Definition 2: Easily or conveniently can be transported and used elsewhere.
Leonardo had carried his famous Mona Lisa with him for ten years and had worked on it during this time. This can be considered to fit in the second definition, “Easily or conveniently can be transported and used elsewhere” and can be regarded as the first example of portable art.
Since the immigrant artists move to new places, their works have to be portable. Some do things that can be folded, some do things that can be mantled and dismanteled, some do things that can be mobile or some of them even take the supplies with her/him or obtain these supplies at where s/he goes and provides a work sutiable to that place. The artists of the inititiave act with the spirit of an immigrant; they are, timewise and placewise, flexible. 
And hence, they define the terms of “Protable Art” and open a new path for the artists. While this new structure caused by absolute necessity is being supported by new ideas, it brings forward new problems of its own.
The group, sorting out these bundle of problems by brainstorming, achieves brand new and yet not experienced results. And this provides new expansions, leads to new and different materials to be used in different formats.

Istanbul Biennial Neighbor Activity
In cooperation with ITU Fine Arts Department
18 September - 20 October
Istanbul Technical University Faculty of Architecture, Entrance Floor


Sanatçılar / Artists
Aynur Karakaş, Başak Avcı, Çetin Pireci, Deniz Pireci, Dinçer Güngörür, Ferhan Gözgü Çelik, Fethi Çelik, Füruzan Şimşek, Gazi Sansoy, Hülya Küpçüoğlu, Hüseyin Rüstemoğlu, Maria Sezer & Nil İlkbaşaran, Nazan Azeri, Nermin Ülker, Oğuz Haşlakoğlu, Pınar Genç, Rubi Asa & Oya Araç, Serra Mübeccel Gültürk, Tan Taşpolatoğlu 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder