Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi
“Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi” nin ilk adımları 2008 yılında atıldı, 2009 yılında yola çıkıldı. Başlangıçta yola çıkanlara ek olarak yeni sanatçılarla bağını kurmakta ve büyümektedir. Sanatın ve sanatçının göçebe olduğuna inanan ve onaylayan grup; birikimini her durakda yollarının kesiştiği ile paylaşıyor. “Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi” süreç içinde farklı mekanlarda, yeni sanatçıların ve üretimlerinin sunumlarıyla gelişen uluslararası bir inisiyatifdir. Proje; göç süreci, göçebelik ve değişkenlerinin toplumdaki etkisi üzerine irdeleme yapma arzusundan kaynaklandı. Proje için birlikte olan sanatçılar; göç sürecinin küresel boyutuna değinen yeni işler üretiyor. “Göçebe”, pek çok sanatçının değişik aşamalarda katkıda bulunduğu bir proje. Bu oluşumun ilgi alanı, toplumun içinde bulunduğu dönüşümü gözlemlemek, anlamak ve sanatçılar aracılığıyla müdahalede bulunmaktır.
“Göç”, günlük hayatın önemli dinamiklerinden biri. Farklı coğrafyalarda farklı etkileri gözleniyor. Göç etki alanına aldığı yerleri değiştiriyor ve kapsadığı alanlarda oluşturduğu yeni değişimlerin etkisi sindiriliyor. Bu değişimin hızı aynı zamanda farkedilmeksizin çok canlı bir ortam yaratıyor. Göçebelik, doğal olana çok daha yakın bir yaşam tarzı. En az malzemeyle en çok iş yapmak göçebeler için hayat tarzlarının kendilerinden talep ettiği pratik bir zorunluluk. Bu da zihinlerinin mekanla eğreti ilişkisini kurguluyor. Göçebe yarın buradan çekip gidecek gibidir, kaldığı yer için bir neden oluşturmuştur. Çünkü zihni nasıl olsa kalıcı olmadığını bildiği tüm olup bitenlere, programını daha kısa dilimler halinde yaparak cevap vermeyi öğrenmiştir. Bu onun ve bizim hayata karşı duruşumuzdur.
Çetin Pireci, Gazi Sansoy, Deniz Pireci

Independent Immigrants Artists Initiative

The first steps of Independent Immigrants Artists Initiative have been taken in 2008; in 2009 the Initiavive is really taking off. Today it is bonding and expanding with new artists added to its first crew. As a group which believes and approves that art and artists are immigrants,it shares its experiences with the people it comes across with, at each stop. Independent Immigrants Artists Initiative is an international initiative which grows by the presentations of new artists and their productions, at different places, through the process. This project is the result of a passion to scrutinize the process of immigraiton, being an immigrant and the effects of its variables on societies. The artists who are a part of this project are producing works which refer to the global side of immigraiton process. "Immigrant" is a project which many artists contribute at its different stages.The formation's field of interest is to observe and understand the transformation in the society and get involved by means of artists.
Immigration is one of the significant dynamics of daily life. On different parts of the world its different effects have been observed. Immigration seizes the land (culture) under its influence and changes it; these changes are accepted and digested by the society. And the speed of these changes, without making itself visible, creates a vivid atmosphere. Immigration is a life style which is closer to natural. Having to achieve more with less is a natural constraint for immigrants. And this fact contructs their loose relationship with places. An immigrant always looks as if tomorrow s/he is going to pack and leave her/his place, looks as if s/he is there only for a reason. That is because, knowing that it won't last forever, her/his mind has learned to do her/his plans for short runs. This is her/his and our way of looking at life.
Çetin Pireci, Gazi Sansoy, Deniz PireciHiç yorum yok:

Yorum Gönder