Kuruma / Desiccation / 2012
KURUMA
Dünya iklimi tarih boyunca değişimler göstermiştir. Buna bağlı olarak ortaya çıkan kuraklığın alansal ve zamansal değişimleri de farklılıklar göstermektedir. Ancak günümüzde, sanayi devrimi ve insan faaliyetleri ile birlikte lineer bir artış söz konusudur. Atmosferdeki karbondioksit miktarının giderek hızlı bir biçimde artış göstermesi, hava sıcaklığının da artışını beraberinde getirmekte; bu da yerkürenin ısınmasına yol açmaktadır. Dünya nüfusunun çoğalması, şehirleşme, iklim değişmeleri, orman tahribatları, çölleşme sonucunda kuraklık; toplum, çevre ve ülkeleri tehdit eden boyutlara ulaşmaktadır. Kuraklık dünyada etkisini gittikçe arttırmasına rağmen kapsamı henüz tam anlaşılmamış ve etkileri yeterince değerlendirilmemiştir. Dünyanın farklı bölgelerinde geniş alanlarda ortaya çıkan kuraklık beraberinde açlığı, kıtlığı ve işsizliği getirdiğinden toplum üzerinde kalıcı etkileri olan meteorolojik karakterli doğal afettir. Bu nedenle, kuraklığın izlenmesi ve önceden önlemlerin alınması gerekmektedir.
Uluslararası Enstalasyon Sergisi, Ortaköy Sanat Galerisi / 15 Ekim-13 Kasım 

DESICCATION
The climate of the world has changed throughout history. Areal and temporal changes in the resulting aridity also vary. At the present, however, there is also a linear increase with the industrial revolution and human activities. The rapid increase in the amount of carbon-dioxide in the atmosphere has brought forth an increase in air temperature; thus resulting in the Earth getting warmer. Aridity as a result of the increase in world population, urbanization, climate changes, destruction of forests, and desertation is reaching a point that poses a threat to the society, environment, and countries. Although the impact of aridity in the world keeps getting stronger; its extent is yet to be fully understood and its effects assessed. As aridity in various large areas of the world brings hunger, famine and unemployment; it is a meteorological natural disaster that leaves permanent traces in society. Thus, aridity must be monitored and preventative steps must be taken beforehand.
International Exhibition of Installation, Ortaköy Art Gallery / October 15th-November 13th

ALEXANDRA PRUSCHA, ALİ DİRİER, ARZU ÇORBACI, AYLA DÜNDAR, AYŞEGÜL ŞİBİROĞLU, ÇETİN PİRECİ, DENİZHAN ÖZER, DEVABİL KARA, EVREN EROL, FÜSUN SALOR, GAZİ SANSOY, GENCO GÜLAN, GÖNÜL NUHOĞLU, İLKE HASPALAMUTGİL, K. DENİZ PİRECİ, KORHAN ÖZSOY, LUCA SCHENATO, MARDİN ART, MARİA SEZER, MEHMET ÇETİNER, NESREN JAKE, ONSTON CAN YEŞİLOĞLU, SERDAR ÇONGAR, SÜREYYA OSKAY, TAHSİN ÇORBACI, UMUT YALIM 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder