Independent Immigrants Artists Initiative @ 5th Beijing International Art Biennale / Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi, 5. Pekin Uluslararası Sanat Bienali' nde / 2012



































Integration

When we considered the future inevitably having a high speed originating from integrated structures, we had the urge to play a game and stop the moment. Therefor, we rolled a dice for the future and solidified statuesquely the moment where it hit the ground but was not yet stationary. We assumed each and everyone of the dots on the dice to be ourselves. While doing all this, we combined our strenghts and “integrated”. While all the artists of the group became a part of the dice - statue in th

eir own style and manner, they also told, in their own words, how they saw the future. Since the “Independent Immigrants Artists Initiative” acted together and integrated in the creation of this statue, we found fit to name the piece “INTEGRATION”.

Bütünleşme

Geleceğin tümleşik yapılardan kaynaklı yüksek hızda olmasının kaçınılmaz olduğunu düşündüğümüzde, oyun oynama ve anı durdurma isteği duyduk. Bundan dolayı gelecek için bir zar attık ve yere düştüğü ama henüz durağanlaşmadığı anı heykelleştirdik. Zarın üzerindeki herbir noktayı kendimiz olarak kabul ettik. Bütün bunları yaparken kuvvetlerimizi birleştirip "bütünleştik". Grubun sanatçılarının tümü kendi tarzı ve üslubuyla zarın-heykelin bir parçası olurken, aynı zamanda kendi sözlerini söyleyerek geleceğe nasıl baktıklarını anlattılar. "Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi" bu heykeli oluştururken birlikde hareket edip bütünleştiği için de, eserin adını "BÜTÜNLEŞME" olarak uygun bulduk. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder