Paylaşma / Sharing / 2011"Paylaşma / Sharing" ile Göçebeler Ütopya' da 

4-31 mart 2011

Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi, birbirleriyle ve izleyiciyle paylaştıkları yeni işleri ve yeni katılımlarla; 4-31 mart tarihleri arasında Ütopya Platform' da...
Plastik sanatların farklı disiplinlerinden sanatçılar bu İnisiyatif'te bir araya gelerek; sanatın göçerliği üzerinden her durakta yeni sanatçıları bünyesine alıp, çok kültürlü, çok uluslu bir yapı olmayı hedeflemektedir. Oluşumun ilgi alanı, toplumun içinde bulunduğu dönüşümü gözlemlemek, anlamak ve sanatçılar aracılığıyla müdahalede bulunmaktır.
"Paylaşma" da; Gazi Sansoy, Gül Bolulu, Tahsin Çorbacı, Süreyya Oskay, Çetin Pireci, Arzu Çorbacı, Müjgan Atukalp, Serdar Çongar ve Deniz Pireci bugüne kadar yaptıkları ve yapmadıklarını paylaşıyorlar, yorumluyorlar. Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi bu sergi ile geleceğe dair ipuçları veriyor ve yeni bakış açıları oluşturuyor.

Independent Immigrants Artists Initiative is in Utopya with "Sharing"
4-31 march 2011


Independent Immigrants Artists Initiative is in Utopya Platform between 4-31 march with their new works which are their shares between them and the watchers.
In this inititive; artists came from different plastique art diciplines for the same aim. The aim is; being an extensive culture and nationality. The formation's field of interest is to observe and understand the transformation in the society and get involved by means of artists.
In this "Sharing" Gazi Sansoy, Gul Bolulu, Tahsin Corbacı, Sureyya Oskay, Cetin Pireci, Arzu Corbacı, Mujgan Atukalp, Serdar Congar and Deniz Pireci are sharing and interpreting their committeds and unachievables.
In this exhibition Independent Immigrant Artists Initiative is giving hints and creating aspects for the future.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder