Hatırlatma / Reminding / 2015Hatırlatma

Günümüzde tarih ve geçmişle bağını koparmış nesillerden dolayı dünyanın geleceği için endişeleniyoruz. Her alanda olduğu gibi yazılı tarihde de kendi kimliğimizi aramaktayız. Kişisel belleğimiz geleceğe ışık tutmakta ama bu bir rüya gibi her birimizi kuşatmakta. Çünkü bireysel bakış açılarımız belleğimizi, hatıralar da rüyalarımızı etkilemekte. Buradan yola çıkarak oluşturduğumuz eserlerle “Hatırlatma” dedik. Toplumsal gerçeğimizi irdelediğimiz “Hatırlatma” da, belleksizleşen bireyleri her birimiz kendi malzeme ve tekniğimizle sorguluyoruz.
Çetin Pireci, Ertan Erol, Gazi Sansoy, K. Deniz Pireci, Nesren Jake
Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi, ARTİST 2015 / 25. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı’nda

Reminding

Nowadays we are worried about the future of the world becouse of the new generation who are ignorant to the past and history. We are looking for an identity in all areas, especially in written history. Because our memories enlights our future but surrounds each of us as a dream. Becouse our personal beliefs affects our memories and our memories affects our dreams. Therefore we decided to name with our works as "The Reminder". In "Reminding”, we examine the social realities, such as the memory less individuals with each of us our techniques and materials.
Cetin Pireci, Ertan Erol, Gazi Sansoy, K. Deniz Pireci, Nesren Jake
Independent Immigrants Artists Initiative @ ARTIST 2015 / 25th International Istanbul Art Fair

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder