Kaçırma / Kidnapped / 2013Yüzlerce yıldır insanlığın en acı göçü olan İnsan Ticareti, küresel bir sorundur. Köleliğin çağdaş biçimi olarak nitelendirilebilecek insan ticareti, ciddi bir suç ve insan haklarının ihlali olarak karşımıza her toplumda çıkmaktadır. Günümüzde kölelik yeni biçim ve yöntemlerle canlandırılmakta ve yaygınlaşmaktadır. İnsan ticareti de günümüzün modern köleliği olarak kabul edilmektedir. Bu suç tüm dünyada meydana gelmekte ve hemen hemen her ülkeyi etkilemektedir. Çağdaş kölelik olarak nitelendirilebilecek insan ticareti, aynı zamanda temel insan haklarını da ihlal eden bir suçtur. Kaçakçılar savunmasız insanları maddi kazanç için sömürmekte, onları fuhuşa ve zorla çalıştırmaya zorlamaktadırlar. İnsan Ticareti mağdurları genel olarak sosyal eşitsizliğin hakim olduğu ülkelerden kandırılarak kaçırılmaktadır. Biz de Göçebe Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi olarak; asırlardır kölelikle başlayan ve günümüzde de süren bu konuya duyarlılığımızı dile getirmek ve dikkat çekmek için “Kaçırma” dedik. Projeye grubun dışından sanatçıları da davet ederek geniş bir katılım olmasını ve sesimizi daha kuvvetli duyurmayı amaçladık.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder